سال 1964: تشکیل واحد تحقیق و توسعه (R&D) در خصوص کاندوم های پلی اورتان.
سال 1996: احداث کارخانه تولید کاندوم در مالزی.
سال 1998: شروع به فروش محصول در ژاپن.
سال 2000: فروش مجدد کاندوم های پلی اورتان در ژاپن.
سال 2002: صادرات کاندوم پلی اورتان به بازار جهانی.
سال 2004: فروش Sagami Original 002 در ژاپن.
سال 2006: فروش کاندوم Sagami Original 002 در کشورهای اروپایی.
سال 2007: فروش کاندوم های Sagami Original 002 در بازارهای آسیایی.
در حال حاضر: مطالعه بر روی کاندوم های با ضخامت کمتر از 0.02 میلیمتر.

کلیه کاندوم های پلی اورتان در کارخانه ای متعلّق به شرکت ساگامی ژاپن در کشور مالزی تولید شده که از بالاترین تکنولوژی برخوردار می باشد. احداث این کارخانه در سال 1997 و پس از تکمیل مطالعات R&D در ژاپن بوده است.
در سپتامبر 2003 گواهی های ISO9001 و ISO3485:2003 توسط مراجع مربوطه صادر گردید. هر چند در حال حاضر استاندارد جهانی مدونی در خصوص کنترل کاندوم های پلی اورتان وجود ندارد و سازمان ISO در حال بحث و بررسی درباره آن می باشد ولی سه آزمایشگاه بین المللی و معتبر با انجام آزمایشات بسیار دقیق کیفیت این کالا را تایید نموده اند.
همچنین بر اساس استاندارد های تدوین شده در آمریکا و نیوزلند در خصوص کیفیت کاندوم، کاندوم های پلی اورتان حائز کلیه شرایط استاندارد و کیفیت لازم می باشند.